Grote wijzigingen bij BVN met gevolgen voor alle kijkers! Lees meer>>>

De Achterkant van het Gelijk

Museumdirecteuren
Alexander Pechtold gaat op socratische wijze op zoek naar de ethische principes waar bestuurders en professionals zich door laten leiden. Aan de hand van fundamentele situaties bevraagt hij zes museumdirecteuren: Rein Wolfs (Stedelijk Museum), Martine Gosselink (Mauritshuis), Timo de Rijk (Design Museum Den Bosch), Emilie Gordenker (Van Gogh Museum), Taco Dibbits (Rijksmuseum) en Ralph Keuning (Museum de Fundatie Zwolle). Ieder wil de wereld een beetje beter maken, ieder wil het goede doen en problemen oplossen. Tegen welke dilemma's lopen zij aan? Wat deugt en wat deugt niet?

Uitzendingen

Meer Informatief

Meer Overig

Meer BNN-VARA

Recent op BVN