De verwondering

Fred Blokhuis
Predikant Fred Blokhuis is door de coming-out van zijn zoon anders gaan denken over homoseksualiteit: 'Je voelt je onzeker, want je bevindt je op onbekend terrein. Maar je voelt ook schaamte: wat ben ik kortzichtig geweest.' Door zijn persoonlijke verhaal te vertellen kan hij mensen helpen om hun visie te herzien. Blokhuis is ervan overtuigd dat het vooral zaak is om mens te zijn zoals de Schepper heeft bedoeld. Concreet betekent dat voor hem: liefhebben. Daar heb je je hele leven genoeg aan. Daarom kiest hij als inspiratietekst een citaat van Augustinus: 'Amo volo ut sis': ik heb lief, ik wil dat jij bent.

Uitzendingen

Meer Levensbeschouwing

Meer KRO-NCRV

Recent op BVN