Even tot hier


Niels van der Laan en Jeroen Woe laten samen met de Miguel Wiels Band, een expert en een muziakant in rap tempo het nieuws van de week de revue passeren.

Uitzendingen

Meer Amusement

Meer BNN-VARA

Recent op BVN