Je zal maar uitverkoren zijn

De betekenis van macht en onmacht
De emancipatie in Europa brengt zeggenschap voor joden. Komend vanuit een ongelijkwaardige positie kunnen joden geleidelijk aan bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen via onder meer vakbonden, politiek en rechterlijke macht.

Uitzendingen

Meer Documentaire

Meer Religieus

Meer EO

Recent op BVN