Nederland Zingt op Zondag

Hij is erbij
God ontgaat niets. Het kwaad dat je overkomt. Het ongeluk dat je treft. De tranen die je huilt. De gedachten die in je omgaan. Je krijgt misschien geen pasklaar antwoord. Maar wel de belofte dat Hij jou zal troosten. Jezus heeft zelf onrecht en leed ervaren. Zowaar Hij heenging, komt Hij terug. De laatste zet is aan Hem, met alle zegen van dien! Daar kennen wij prachtige liederen bij.

Uitzendingen

Meer Muziek

Meer EO

Recent op BVN