Professors op Pad

Naardermeer
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven en prof. dr. Joop Schaminée worden door boswachter Luc Hoogenstein met de boot meegenomen naar het Naardermeergebied, een bijzonder laagveengebied met open plassen, moerasbossen, rietlanden met trilveen en hooilanden op het zeer moerassige veen. De professors wagen zich er zelfs aan om een stap te zetten op het verraderlijk uitziende trilveen. Ook krijgen de professors de gelegenheid om een aantal uilen, na een verblijf in het Vogelhospitaal Naarden, weer uit te zetten in de natuur.

Uitzendingen

Meer Informatief

Meer Natuur

Meer MAX

Recent op BVN