Sander en de kloof

De plek van je wieg
Verreweg het grootste deel van de privévermogens bestaat uit geld waar niet voor gewerkt is, maar verkregen is door middel van erfenissen of schenkingen. Sander Schimmelpenninck vraagt zich af hoe eerlijk 'gelijke kansen' zijn, wanneer een deel van de mensen een voorsprong krijgt van hun ouders. En hij onderzoekt zijn eigen positie: hoe belangrijk is de plek waar je wieg staat?

Uitzendingen

Meer Documentaire

Meer VPRO

Recent op BVN