Scheefgroei

Gezondheid
Nederland is een gaaf land, waar werken loont. Goed je best doen, hard werken en dan wacht je een mooie toekomst. Of ligt dat anders? Samen met Sander Heijne onderzoekt Jeroen Pauw hoe we kunnen bouwen aan een samenleving waar iedereen goed mee kan doen. Pauw gaat in gesprek met gewone, hardwerkende Nederlanders die niet voldoende meegroeien met de economie. Met hen voor wie de huizen onbetaalbaar zijn geworden, er geen gelijke kansen zijn op de arbeidsmarkt, voor wie een goed pensioen niet aan de orde is en voor wie adequate zorg en onderwijs niet vanzelfsprekend zijn. Daarna werpen ze samen een blik op de toekomst, hoe dichten we de kloof?

Uitzendingen

Meer Informatief

Meer Onderzoeksjournalistiek

Meer BNN-VARA

Recent op BVN