Soep, Sores en Soelaas

Elise in Groningen
In Groningen is een grote ReShare-kledingwinkel van het Leger des Heils te vinden. Elise heeft daar helemaal haar draai gevonden. Omdat zij in het verleden veel heeft meegemaakt, heeft ze psychische klachten. Het is daarom fijn dat er op deze werkplek extra aandacht voor de mensen is en weinig druk. Ze vertelt Bert van Leeuwen wat er in haar leven is gebeurd en hoe ze elke keer weer de moed vat om op te krabbelen en door te gaan. Aan de andere kant van Groningen ontmoeten we Geert. Hij was verslaafd en dakloos, maar krijgt vandaag tot zijn grote vreugde de sleutels van zijn eigen huis.

Uitzendingen

Meer Levenswijze

Meer EO

Recent op BVN