Grote wijzigingen bij BVN met gevolgen voor alle kijkers! Lees meer>>>

Thuisfront

Blue on blue
Het net sluit zich om Joppe en Olivier als duidelijk wordt dat zij een daad willen stellen op Veteranendag. Vera Koster ziet zich gedwongen de veiligheidsdiensten in te schakelen en gezamenlijk wordt een grootscheepse interceptie voorbereid. Tom ziet zich gedwongen zijn vader alleen achter te laten om een dreigende catastrofe te voorkomen. Sandrine staat Marlous bij wanneer Jeroen in geen velden of wegen te bekennen is. Tirza mobiliseert Gerben en Ismail om gezamenlijk op te trekken naar Den Haag en daar een daad te stellen.

Uitzendingen

Meer Serie

Meer Drama

Meer BNN-VARA

Recent op BVN