We zien ons

Ondergronds bovengronds
Documentair feuilleton over de Geleense volkswijk Lindenheuvel, waaruit behalve de mijn nu ook de kerk en het traditionele verenigingsleven dreigen te verdwijnen. In Geleen is het percentage mensen dat sterke gevoelens van eenzaamheid ervaart twee keer zo hoog als het landelijke gemiddelde. Opvallend genoeg scoort 'Lentjheuvel' zowel op de sociale cohesie als eenzaamheid bovengemiddeld hoog. Hoe kan dat? Regisseur Deborah van Dam volgt gedurende een jaar een aantal inwoners van Lentjheuvel. De wijk probeert het tij te keren. Met als sociaal middelpunt kastelein Daisy, die in haar café de rol van de biecht overneemt van de kerk.

Uitzendingen

Meer Documentaire

Meer HUMAN

Recent op BVN