Privacy statement

Inleiding

BVN biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

BVN hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op BVN rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

BVN is, net als andere bedrijven, organisaties en (overheid)instellingen wettelijk verplicht om een aantal verwerkingen van persoonsgegevens te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Via het openbare register van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u deze meldingen inzien.

Voor wie geldt dit privacy statement?

Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de BVN website: www.bvn.tv inclusief eventueel bijbehorende BVN apps

Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens

BVN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via:

BVN website: www.bvn.tv inclusief de BVN apps.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening:

Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens BVN uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van BVN persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:

Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

3. Toestemming:

In sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen leggen wij hieronder uit.

Welke persoonsgegevens gebruikt BVN?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s en eventueel uw filmpjes. 

BVN verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de soort dienst of product die u gebruikt:

Contactgegevens: Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw naam, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres.

Foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten in apps: Dit zijn foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten die u BVN via app of e-mail of via de website toestuurt.

Gegevens over uw deelname aan acties: Dit zijn gegevens zoals uw deelname aan een prijsvraag.

Klikgedrag en cookies: Klikgedrag zijn gegevens over uw bezoek aan de BVN-website en apps via cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.

Apparaatgegevens: Apparaatgegevens zoals IP-adres, toestel identifier, schermresolutie, type en versie browser en besturingssysteem.

Accountgegevens: Dit zijn de gegevens die u nodig heeft om een account aan te maken en daarmee in te loggen op een pagina van de website van BVN, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord.

Voor welke doelen verwerkt BVN persoonsgegevens?

Website www.bvn.tv

BVN forum

Wanneer u een forum account aanmaakt, gebruiken wij uw contactgegevens en inloggegevens, om het gebruik te optimaliseren.

Contactformulieren

Via de website en app van BVN kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over BVN, de livestream en app van BVN. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres. Via de business-pagina op de BVN-website kunt u zich aanmelden voor ‘re-distribution’ van het BVN-televisiesignaal. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Nieuwsbrieven

Via de website kunt u zich aanmelden voor de BVN nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een overzicht van de programmering en de tv gids. Met het aanmelden voor een nieuwsbrief verwerken wij uw naam, locatie en e-mailadres

BVN Publieksreacties

Wanneer u klachten en opmerkingen heeft over tv ontvangst, storingen of andere opmerkingen, verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer om contact met u op te nemen over uw klacht of opmerking.

BVN en sociale media

BVN heeft een aantal sociale media-accounts: op Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, Youtube. U kunt reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts. BVN verwerkt geen persoonlijke gegevens van u via sociale media. BVN verwerkt wel algemene informatie zoals het aantal reacties of ‘likes’ bij een bericht om het bereik van BVN  te analyseren en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het publiek.

Klikgedrag en Cookies

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van de videoplayer. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de publieke omroep en om uw cookie-instellingen aan te passen, verwijzen wij u naar onze cookie-informatiepagina: https://cookiesv2.publiekeomroep.nl/

Uw rechten

U kunt BVN op ieder moment verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan: Stichting BVN, p/a NPO t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Bart de Graaffweg 2, 1217 ZL Hilversum.

Links naar andere websites

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. BVN is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met BVN via reacties@bvn.nl.  

 

 


Lees ook de disclaimer.