Medialogica

Al red je er maar één
Welke beelden domineren het debat rond het adoptiedossier? En wat is het effect daarvan op het adoptiesysteem? Minister Weerwind van Rechtsbescherming besloot om adopties uit het buitenland weer toe te staan, maar critici vinden juist dat Nederland hier onmiddellijk mee moet stoppen. De misstanden in het adoptiesysteem zouden worden overvleugeld door een onterecht geschetst beeld dat adoptie in het belang van het kind zou zijn. Voorstanders daarentegen zijn van mening dat een klein groepje critici te veel aandacht krijgt en dat dit adoptie in een te negatief daglicht stelt.

Uitzendingen

Meer Informatief

Meer Nieuws/actualiteiten

Meer HUMAN

Recent op BVN