Wildernis onder water

Historisch water
Als je vanuit de lucht naar Nederland kijkt, zie je niet alleen het landschap van nu, maar ook de sporen van vroeger. Je ziet als het ware het samen optrekken van mens en natuur. Sporen van veenwinning en landbouw, oude beeklopen en zelfs nog rivierbeddingen van duizenden jaren terug. Met de schommelingen van de natuur en veranderingen in de maatschappij verandert het waterlandschap mee, maar deze veranderingen kunnen ook tot problemen leiden. Zo zorgt de stijging van de zeespiegel voor te veel zout in het Friese grondwater met alle gevolgen voor het drinkwater en heeft het rechttrekken van de beken in Brabant veel wateroverlast tot gevolg.

Uitzendingen

Meer Documentaire

Meer Natuur

Meer EO

Recent op BVN