Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipubliekesector (WNT)

Hieronder treft u de verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) aan.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BVN van toepassing zijnde regelgeving:

Het toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2017 voor BVN is € 181.000.

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
De heer F.J.M. Klein Voorzitter
De heer L.J. Heinsman Secretaris
De heer P. Römer Bestuurslid
Mevr. S.U.A. Cooreman Penningmeester
De heer P.P. Claes Bestuurslid

 

Zij zijn allen onbezoldigd.