Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipubliekesector (WNT)

Hieronder treft u de verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) aan.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BVN van toepassing zijnde regelgeving:

Het toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2018 voor BVN is € 189.000.

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
De heer F.J.M. Klein Voorzitter
Mevr. Y. van den Broek Secretaris
De heer P. Römer Bestuurslid
Mevr. S.U.A. Cooreman (tot 18-05-2018) Penningmeester
De heer B. Jacobs (vanaf 18-05-2018) Penningmeester
De heer P.P. Claes Bestuurslid

 

Zij zijn allen onbezoldigd.