Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipubliekesector (WNT)

,

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipubliekesector (WNT)

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipubliekesector (WNT)

Hieronder treft u de verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) aan.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BVN van toepassing zijnde regelgeving:

Het toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2019 voor BVN is € 194.000.

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
De heer F.J.M. Klein Voorzitter
Mevr. Y. van den Broek Secretaris
De heer P. Römer (tot 01-06-2019) Bestuurslid
Mevr. W. Francissen (vanaf 01-11-2019) Bestuurslid
De heer B. Jacobs (tot 01-07-2019) Penningmeester
De heer L. Vermaele (vanaf 01-07-2019) Penningmeester
De heer P.P. Claes Bestuurslid

 

Zij zijn allen onbezoldigd