BVN is vanaf 1 juni ook te ontvangen via de Hotbird 13F-satelliet!

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Hieronder treft u de verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) aan.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BVN van toepassing zijnde regelgeving:

Het toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2020 voor BVN is € 201.000.

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
Frans Klein Voorzitter
Yvon van den Broek Secretaris
Willemijn Francissen Bestuurslid
Lieven Vermaele Penningmeester
Peter Claes (tot 01-02-2020) Bestuurslid
Olivier Goris (vanaf 01-07-2020) Bestuurslid

 

Zij zijn allen onbezoldigd.