Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Hieronder treft u de verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) aan.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BVN van toepassing zijnde regelgeving:

Het toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2021 voor BVN is € 209.000.

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
Frans Klein Voorzitter
Yvon van den Broek Secretaris en Penningmeester
Willemijn Francissen Bestuurslid
Lieven Vermaele (tot 01-07-2021) Penningmeester
Olivier Goris (tot 01-07-2021) Bestuurslid

 

Zij zijn allen onbezoldigd.