Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Hieronder treft u de verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) aan.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BVN van toepassing zijnde regelgeving:

Het toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2023 voor BVN is € 223.000.

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
Frans Klein (tot 1-7-2023) Voorzitter
Willemijn Francissen (vanaf 1-7-2023) Voorzitter
                               (tot 1-7-2023) Bestuurslid
Yvon van den Broek Secretaris en Penningmeester
Remco van Westerloo (vanaf 1-7-2023) Bestuurslid

 

De leden van het bestuur van BVN voeren de activiteiten onbezoldigd uit.